Phào cổ trần trơn

Phào cổ trần trơn phù hợp cho những không gian nhỏ, không gian mang phong cách hiện đại.